Zamknij
REKLAMA

Co to jest druk IR-1?

00:00, 13.07.2022 | materiał partnera

Właściciele użytków rolnych mają obowiązek odprowadzania podatku rolnego. Procedura dopełniania formalności z tego tytułu jest dość prosta i nie wymaga wiele zachodu. Kluczowym elementem tego procesu jest wypełnienie druku IR-1. Jakie informacje należy w nim podać? Kto musi wypełnić druk IR-1 i gdzie należy go złożyć?

Czym jest druk IR-1?

Druk IR-1 pozwala na złożenie informacji o gruncie rolnym. To właśnie na jego podstawie obliczana jest kwota, którą zapłacić będzie musiał podatnik. Co istotne, tylko osoby fizyczne mogą rozliczać podatek rolny na podstawie informacji o gruncie rolnym IR-1. Odpowiednikiem tego druku dla osób prawnych jest deklaracja DR-1. Składające ją podmioty samodzielnie obliczają wysokość podatku.

Kto musi składać druk IR-1?

Druk IR-1 musi złożyć każda osoba fizyczna, która posiada użytki rolne. Do gruntów tego rodzaju należą m.in. sady, łąki, grunty orne, pastwiska czy grunty rolne zabudowane. Należy pamiętać, że podatek rolny odprowadzany jest wyłącznie od tych gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza, na przykład produkcja roślin, zwierząt, materiałów siewnych czy służących hodowli i reprodukcji. Jeżeli na gruncie rolnym prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza, dysponujący ziemią podmiot płaci podatek od nieruchomości.

Kto zapłaci podatek rolny? Obowiązek rozliczania się z tego tytułu spoczywa na właścicielach gruntów, posiadaczach samoistnych, posiadaczach gruntów będących własnością publiczną oraz dzierżawcach gospodarstwa rolnego. Co istotne, także osoby zwolnione z obowiązku rozliczania podatku rolnego wciąż powinny składać druk IR-1 Informacja o gruntach.

Druk IR-1 – jak należy go złożyć?

By wypełnić druk IR-1, potrzebne będą dane podatnika oraz informacje o użytkach rolnych. W pierwszej części formularza podatnik uzupełnia swoje dane osobowe, między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania i identyfikator REGON (jeśli został nadany). Wybiera również cel składania druku (złożenie informacji lub korekta) oraz reprezentowany przez siebie rodzaj podmiotu (np. właściciel lub współwłaściciel). Wypełniający składa także oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Kolejna część formularza poświęcona jest posiadanym przez podatnika użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu. Wypełniający podaje powierzchnię w ha posiadanej przez siebie ziemi oraz określa typ (np. grunty orne, łąki i pastwiska czy sady) i klasę użytków rolnych. W druku IR-1 znajduje się także pole, w które podatnik wpisuje powierzchnię użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego, a podlegających opodatkowaniu. W części H formularza wypełniający może (lecz nie musi) podać dodatkowe informacje, takie jak telefon, e-mail czy nazwy gmin, na których terenie położone są dane grunty.

Podatnik lub osoba reprezentująca go musi podać swoje dane oraz złożyć podpis w odpowiednim polu druku IR-1. W celu złożenia informacji można udać się do odpowiedniego urzędu gminy lub dopełnić formalności przez internet.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%