Zamknij
REKLAMA

Jak uchronić się przed długami męża?

10.19, 15.09.2022 materiał partnera

Bezpieczeństwo finansowe rodziny jest bardzo ważną kwestią. Zwykle dbają o nie oboje małżonkowie – generując dochody, starając się o oszczędności, racjonalnie wydając środki. Niestety bywa i tak, że np. mąż ma skłonność do popadania w długi. Wiąże się to nieraz z ryzykownymi decyzjami finansowymi, grami czy niepewnymi biznesami. Często w takich małżeństwach dochodzi do ustanowienia rozdzielności majątkowej. Czy to jednak wystarczające zabezpieczenie dla rodziny przed długami męża i ojca? O jakie ustalenia małżonków należy zadbać, by przyszłość była pewna i spokojna? Wątpliwości wyjaśnia artykuł.

Podział majątku

Ustanowienie rozdzielności nie zabezpiecza wspólnej nieruchomości przed długami małżonka. Wierzyciele mogą bowiem egzekwować dług z części domu należącej do męża. Z tego powodu warto rozważyć nieodpłatny podział majątku. Jeśli zatem małżonkowie byli właścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, dzięki podziałowi mogą określić, że dom czy mieszkanie przejmuje w całości żona. Możliwe jest także ustanowienie w takim akcie notarialnym warunku – np. zobowiązania żony do samodzielnego spłacenia kredytu zaciągniętego w przeszłości na zakup tej nieruchomości.Trzeba jednak pamiętać, że takie oświadczenie nie jest skuteczne dla banku. To ustalenia między małżonkami, którzy dla banku w dalszym ciągu pozostają dłużnikami solidarnymi. Jeśli jednak żona nie spłacałaby rat kredytu i zostałyby one ściągnięte od męża – będzie miał roszczenie wobec żony o zwrot tych kwot. Reguluje te problemy art. 366 i 367 Kodeksu cywilnego.Podział majątku możliwy jest przed notariuszem lub w sądzie. Notariusz zrobi to szybko i sprawnie, ale drożej. Sprawa w sądzie będzie zdecydowanie dłuższa, jednak tańsza. Trzeba więc wybrać opcję odpowiednią do swojej sytuacji.

Przeniesienie kredytu na żonę

Można także rozważyć tak zwaną instytucję przeniesienia długu. Jest to porozumienie stron – w tym przypadku obojga małżonków oraz banku. Na jego mocy kredyt zostaje przeniesiony na jedną osobę. Odbywa się to formalnie przez podpisanie aneksu do umowy kredytowej.Przeniesienie takie nie jest jednak oczywiste. Najpierw bank musi zbadać zdolność kredytową tej jednej osoby. I może okazać się, że jej dochody i sytuacja życiowa są niewystarczające do przejęcia zobowiązania. Wówczas bank odmówi przeniesienia, zażąda dodatkowych zabezpieczeń lub wypowie umowę kredytową.Niezależnie od tych kwestii dzieci małżonków mogą żądać od ojca alimentów – jeśli nie łoży on ich na utrzymanie syna czy córki. Alimenty mogą być przyznane aż do usamodzielnienia się dziecka.

Ryzyko skargi pauliańskiej

Warto dokonać przeniesienia własności domu na męża jak najszybciej. Jeśli bowiem nie minie pięć lat od tej czynności, ewentualni wierzyciele mogą domagać się unieważnienia tej czynności. Mają takie roszczenie, jeżeli dłużnik przepisze swoją część na żonę, chcąc uniknąć spłacania własnych długów.Także przed przeniesieniem własności istnieje oczywiście ryzyko utraty części domu (należącej do męża). Egzekucja z nieruchomości jest bowiem popularną formą ściągania długów. Przeniesienie majątku na żonę i upływ czasu zabezpieczą rodzinny dom.

Odrzucenie spadku przez dzieci

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest także możliwość odrzucenia spadku przez dzieci bez utraty praw do domu. Jeśli bowiem nieruchomość będzie należała do matki, dzieci odrzucą tylko to, co pozostało po ojcu. Jeżeli dodatkowo będzie rozdzielność majątkowa, żona nie będzie dziedziczyć długów męża.

Źródło: Prawo rodzinne - Rozwodowy.pl

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%