Zamknij
REKLAMA

Alimenty — co musisz o nich wiedzieć?

00.00, 16.12.2022 artykuł sponsorowany
pixabay

Prawo do alimentów przysługuje małżonkom, a także dzieciom. W przypadku wychowywania dziecka przez jedno z rodziców drugie ma obowiązek wspierać finansowo dziecko. Również osoby, które przeżyły krach małżeństwa, mają takie samo prawo. Alimenty przysługują również w sytuacji, w której jedno z małżonków nie jest w stanie prawidłowo zarabiać.

Jeszcze więcej nowinek i ciekawostek prawnych znajdziesz tutaj:

https://kapitalne-firmy.pl/category/prawo/

Kto ma prawo ubiegać się o alimenty?

Alimenty mogą przysługiwać: współmałżonkom, dzieciom, wychowankom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom. Alimenty mogą być przyznawane również osobie krzywdzonej przez rodzinę, która jest bez winy, jak również osobie, której rodzina nie żyje. W takiej sytuacji alimenty przyznaje się z urzędu.

Jaka jest wysokość alimentów?

Podstawą określania wysokości alimentów jest tzw. stan kieszonkowego, jakiego mogłoby doświadczać dziecko, gdyby rodzice byli współmałżonkami. Wysokość alimentów rodziców na dzieci uzależniona jest od ich możliwości finansowych, a także potrzeb dziecka. Wskazujemy, że w sytuacji, gdy rodzic jest uznawany za winnego rozpadu małżeństwa, nie jest on w stanie w pełni wypełnić swoich obowiązków finansowych wobec dziecka. W tym zakresie rodzice powinni wypracować wspólny konsensus i ustalić wysokość alimentów na podstawie możliwości finansowych obydwu stron.

Jak uzyskać alimenty?

Aby uzyskać alimenty, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać konkretne powody, dla których otrzymywanie alimentów jest konieczne. Wniosek jest także obowiązkowo wzbogacony o wyniki ksiąg wieczystych oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Jak i gdzie dostarczyć wniosek?

Nie powinniśmy zapomnieć o osobistym dostarczeniu wniosku do sądu. W takiej sytuacji możliwe jest osobiste składanie wniosków i działania po stronie wnioskodawcy. Warto wiedzieć, że wnioski można składać w sądzie właściwym w wyniku powyższego miejsca zamieszkania.

Wnioski można także składać w sądzie właściwym w wyniku miejsca zamieszkania alimentującego. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wymagana jest obecność adwokata. Warto także pamiętać, że w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania jednej ze stron, możliwe jest składanie wniosków w sądzie właściwym w wyniku miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Koszty sądowe

Nie zapominajmy o kosztach, które należy ponieść przed podjęciem dalszych działań. Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy jest to możliwe w ramach własnych możliwości finansowych.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%