Zamknij
REKLAMA

Powołano nowy zarząd OSP powiatu niżańskiego

22.16, 29.11.2021 . Aktualizacja: 22.29, 29.11.2021
Skomentuj
REKLAMA

26 listopada w Rudniku Nad Sanem odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Nisku. Zjazd odbył się w roku Jubileuszu 100-lcia Związku. Zjazd otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości dh Gabriel WALIŁKO – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego. Na zjazd przybyli m.in. Posła na Sejm Jerzy Paul,  Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie  Edward SZLICHTA, Starosta Niżański Robert BEDNARZ  Komendant Komendy Powiatowej PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek.

Obrady rozpoczęto od minuty ciszy uczczono druhów OSP z terenu całego powiatu niżańskiego, którzy zmarli w okresie minionej pięcioletniej kadencji zarządu (2016-2021) W zjeździe uczestniczyło 29 delegatów reprezentujących 45 jednostek OSP z terenu całego powiatu niżańskiego.

Druh Gabriel Waliłko złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Oddziału w trakcie mijającej kadencji oraz podziękował wszystkim przybyłym na zjazd delegatom za doskonałą współpracę oraz zaangażowanie w prace na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Następnie zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla ustępujących druhów ZOP ZOSP RP w Nisku:
Henryk Bździuch – OSP Harasiuki
Mariusz Czech - OSP Nisko
Edward Szast - OSP Kopki
Tadeusz Niedziałek– OSP Rudnik nad Sanem
Tomasz Puskarczyk- OSP Ulanów
Marek Błądek - OSP Jeżowe
Dariusz Taper– OSP Kurzyna
Michał Piędel – OSP Jeżowe
st.bryg. Robert Napieracz – były Komendant KP PSP w Nisku

Nieodzownym elementem każdego zjazdu jest wybór nowych władz. Zgodnie ze Statutem Związku OSP. Tworzone są one spośród przedstawicieli delegowanych przez ogniwa gminne działające na terenie powiatu.

Po zatwierdzeniu przez delegatów składu Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nisku odbyło się jego pierwsze posiedzenie, któremu przewodniczył dh Edward Szlichta – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W trakcie tego posiedzenia ukonstytuowano skład i nowe władze Zarządu:

 1. dh Gabriel WALIŁKO -  Prezes Zarządu,
 2. dh Marek STĘPAK– Wiceprezes Zarządu,
 3. dh Mariusz ŚLUSARCZYK- Wiceprezes
 4. dh Zbigniew BĄK  Wiceprezes
 5. dh Tadeusz GĘŚLA – Wiceprezes - Skarbnik
 6. dh Jarosłw SIEK – Sekretarz
 7. dh Jan PAC – Członek Prezydium
 8. dh Marian CEBULA - Członek Prezydium
 9. dh Marcin KOWAL – Członek Prezydium10
 10. st. bryg. Krzysztof SKRZYPEK  - Członek Prezydium

 

Pozostali członkowie:

 1.  dh Mariusz Patrzyk
 2.  dh Krzysztof Grum
 3.  dh Stanisław Nowakowski
 4. dh Zbigniew Zawrotniak
 5.  dh Michał Wasiliszyn
 6.  dh Kornel Gorczyca
 7.  dh Łukasz Kołpa
 8.  dh Marcin Łańczak
 9. dh  Leszek Rogala
 10.  dh Adam Dubiel
 11. dh Krzysztof Kiszka
 12.  ks. dr. Stanisław Konik
 13. Robert Bednarz

Równoległe dokonano wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego:
1. dh Andrzej KOŁODZIEJ– Przewodniczący,
2. dh Ireneusz SZEWCZYK – Zca Przewodniczącego
3. dh Grzegorz SZCZĘBARA – Sekretarz
4. dh  Łukasz KANIA– członek
5. dh Marian PARUCH - członek

Zjazd podjął również uchwałę, w której do składu nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, przedstawicielem powiatu niżańskiego będzie dh Jan PAC. 

Przed Gabrielem Waliłko trzecia kadencja jako Prezesa ZOP ZOSP RP w Nisku. Został wybrany jednogłośnie, nie miałem też kontrkandydata to potwierdza, że wkład jego jak i całego zarządu wkład w struktury został pozytywnie oceniony Przed zarządem kadencja, więc i nowe zadania jaki wyznaczył V Zjazd Oddziału Powiatowego.
Głównym celem Prezesa, wspólnie z całym Zarządem, jest podejmowanie działań w zakresie jeszcze większej integracji OSP z społecznością lokalną oraz czynienie działań mających na celu zwiększenie udział młodzieży w działaniach OSP, z uwagi, że coraz mniej młodzieży chce pracować społecznie w szeregach OSP.

- Główny wysiłek skieruje na umacnianie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez pozyskiwanie nowych członków czynnych do jednostek OSP i naboru młodzieży do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pragnę wspierać zarządy OSP i oddziały gminne w zakresie stosowania Ceremoniału Pożarniczego podczas uroczystości i wydarzeń pożarniczych na terenie powiatu. Uważam, że należy wpierać Zarządy OSP do popularyzowania swojej działalności na stronach internetowych. Dążyć do poprawy stanu wyposażenia, umundurowania specjalnego i środków ochrony osobistej strażaków jednostek OSP niezbędnych do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych – mówi Druh Gabriel Waliłko.

W powiecie niżańskim aktualnie działa 45 jednostek OSP. Wszystkie wyposażone są w samochody pożarnicze, z czego 15 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego co stanowi 33 % wszystkich OSP.

W jednostkach zrzeszonych jest 1 898 członków czynnych, 32 członków wspierających i 147 członków honorowych. Przy OSP działają 12 młodzieżowe drużyny pożarnicze, zrzeszające 155 druhów, w tym 49 dziewcząt i 96 chłopców. Na terenie powiatu działa też 6 kobiecych drużyn pożarniczych, w których pracuje społecznie 94 kobiet.

 

- Zdaję sobie sprawę, że każdy działacz naszej strażackiej organizacji ma wiele obowiązków rodzinnych i zawodowych. Na działalność w OSP poświęca swój wolny czas, zazwyczaj bardzo ograniczony. I dlatego też, za ta społeczną działalność i zaangażowanie, wszystkim członkom OSP i działaczom Związku OSP powiatu niżańskiego składam serdeczne słowa uznania i podziękowania – mówi Druh Gabriel Waliłko

 

W zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP uczestniczyło 78,6 % członków czynnych OSP, a ponadto wszystkie zebrania odbyły się w pierwszym zaplanowanym terminie.

Bardzo ważnym elementem działalności naszej organizacji są ludzie, którzy kierują na co dzień strażackimi poczynaniami. W Nisku funkcję Prezesa oddziału strażacy powierzyli ponownie długoletniemu działaczowi, Druhowi Marianowi Cebula, w Harasiukach Prezesem został wybrany dh Krzysztof Kiszka –  obecny Wójt tej gminy, w Jarocinie strażacy tej gminy pełnienie funkcji Prezesa powierzyli po raz kolejny Druhowi Tadeuszowi Gęśli. W Krzeszowie Prezesem został wybrany ponownie Druh Zbigniew Bąk obecnie Przewodniczący Rady Gminy w Krzeszowie, w Rudniku nad Sanem Prezesem został wybrany po raz pierwszy  długoletni działacz Druh Mariusz Ślusarczyk, długoletni Prezes jednostki OSP Rudnik nad Sanem. W gminie Jeżowe strażacy, na Prezesa wybrali ponownie Druha Marka Stępaka który jest Wójta Gminy Jeżowe, a w gminie Ulanów Prezesem został wybrany po raz pierwszy dh. Marcin KOWAL.

Za bardzo pozytywne zjawisko, należy uznać udział w wielu zebraniach OSP, przedstawicieli władz samorządowych w tym często Burmistrzów i Wójtów ale również  Starostów Niżańskich. Udział w zebraniach oraz zjazdach brali również parlamentarzyści.

W latach 2016–2021 na terenie powiatu zorganizowaliśmy m.in. tak ważne uroczystości jak:
1. Jubileusz 140 lecia jednostki OSP Rudnik nad Sanem wraz z obchodami powiatowego Dnia strażaka (2016).
2. Poświęcenie samochodu OSP Zarzecze wraz z obchodami powiatowego Dnia strażaka (2017).
3. Uroczysta msza święta i wręczenie odznaczeń z okazji jubileuszu 90 lecia OSP Hucisko (2017).
4. Uroczystość przekazania lekkiego samochodu pożarniczego oraz zestawu hydraulicznego dla OSP Jeżowe (2017)
5. Poświęcenie i przekazanie samochodu w OSP Nowy Nart wraz z obchodami powiatowego Dnia strażaka (2018).
6. Uroczysta msza święta i wręczenie odznaczeń z okazji jubileuszu 70 lecia OSP Jarocin  (2018).
7. Uroczysta msza święta i wręczenie odznaczeń OSP Domostawa wraz z obchodami powiatowego Dnia strażaka (2019).
8. Uroczysta msza święta, jubileusz 140 lecia jednostki OSP Bieliny, wręczenie sztandaru, przekazanie średniego samochodu pożarniczego oraz włączenie jednostki do KSRG (2019).
9. W latach 2020-2021 uroczystości w związku z Covidem nie odbyły się na terenie powiatu.
10. Organizowaliśmy w latach 2016-2019 konferencje OSP z działaczami jednostek z terenu całego powiatu połączone z spotkaniem opłatkowym.

Ponadto druhowie i działacze ZOSP RP godnie wraz z pocztami sztandarowymi co roku uczestniczą w uroczystościach Narodowego Święta 3-go Maja i Narodowego Święta Niepodległości-11 Listopada .

Zarząd Oddziału powiatowego związku po raz pierwszy w powiecie zorganizował trzy konferencje dla druhów z terenu całego powiatu, które odbyły się w Rudniku nad Sanem.

W minionej kadencji wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Nisku przy wsparciu finansowym Powiatu Niżańskiego oraz wszystkich samorządów z terenu powiatu udało nam się przeprowadzić zawody powiatowe.

 1. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Harasiukach (2016)
 2. Zawody powiatowe OSP odbyły się na stadionie w Krzeszowie (2017).
 3. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Krzeszowie (2018).
 4. Zawody powiatowe OSP odbyły się na stadionie w Krzeszowie (2019)
 5. Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP odbyły się w Krzeszowie w 2018 roku. Gospodarzem była jednostka OSP Krzeszów.
 6. MDP z OSP Krzeszów w 2018 roku zdobyła Mistrzostwo Polski w Zawodach Sportowo-Pożarniczych  MDP.

Rok 2019 i 2020 był rokiem szczególnym, gdyż jednostkom OSP przyszło funkcjonować w czasie pandemii COVID -19. Z uwagi na powyższe nie udało się zrealizować w tym okresie zawodów pożarniczych, obchodów Dnia Strażaka czy też corocznych spotkań opłatkowych.

Udało nam się utworzyć stroną internetową Zarządu Oddziału Powiatowego w Nisku o adresie www.osprp.pl na której zamieszczamy wszelkie informacje z życia jednostek OSP i związku oraz umieszczamy niezbędne druki i wyjaśnienia do bieżącej działalności dla działaczy OSP. Dziękujemy dh Mariuszowi CZECH  za jej opracowanie i bieżące prowadzenie.

Osiągnięcia straży pożarnych powiatu niżańskiego są duże, a ich historia jest wyjątkowo ciekawa. Wśród 45 jednostek OSP 8 z nich ma ponad 100 letnią historię, 10 legitymuje się powstaniem w okresie międzywojennym.

 

 

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%