Zamknij
REKLAMA

Szansa na pracę dla bezrobotnych w pow. niżańskim

10:27, 19.01.2018 | Źródło: NCR
REKLAMA
Skomentuj

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” rozpoczyna realizację projektu „Kierunek zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:
- osoby od 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
a) Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,
b) Poradnictwo zawodowe,
c) Kursy,
d) Staże,
e) Subsydiowane zatrudnienie.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:
- poczęstunek,
- zwrot kosztów dojazdu,
- badania lekarskie,
- egzaminy,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- ubezpieczenie. 

Przedłużony nabór do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie trwa do 23 lutego!!!
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

(Źródło: NCR)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone | 2018