Zamknij
REKLAMA

Gmina Nisko pozyskała dofinansowanie na projekty edukacyjne

12:10, 19.04.2018 | Źródło: UGiM Nisko
REKLAMA
Skomentuj

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych - "Aktywna tablica" to pierwszy, w którym uczestniczy niżański samorząd. Gmina Nisko wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację programu w pierwszym terminie do 15.09.2017r. i do końca 2017 roku program w części finansowej został zrealizowany, natomiast w części merytorycznej realizacja potrwa do 15 czerwca 2018r., zgodnie z Umową o udzielenie dotacji celowej. W programie bierze udział 6 szkół podstawowych w Gminie Nisko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Ogółem zostały zakupione pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 99 133,60 zł, z czego kwota wykorzystanej dotacji wynosi 79 306,88 zł, a wkład własny Gminy 19 826,72 zł.

Zakupione pomoce naukowe to wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK). Są to: tablice interaktywne (8 szt.), głośniki (2 szt.), projektory (11 szt.), monitory interaktywne (3 szt.). Szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na uczestniczeniu nauczycieli w konferencjach i szkoleniach, organizowaniu międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli przy opracowaniu scenariuszy zajęć edukacyjnych i dzieleniem się przykładami dobrych praktyk.

Kolejnym programem jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016 – 2020. Gmina Nisko przystąpiła do jego realizacji 14 listopada 2017 r. zwracając się do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Do programu zostało zgłoszonych 6 szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Wnioskowana kwota wsparcia to 54 480,00 zł, proponowany wkład własny - 13 620,00 zł, a planowana kwota na zakup książek - 68 100,00 zł.

Dotychczasowe zasoby bibliotek szkolnych nie są wystarczające pod względem ilości (mała ilość egzemplarzy lektur szkolnych) oraz jakości (brak nowości wydawniczych). Dzięki realizacji programu biblioteki szkolne będą mogły wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę poprzez zakup nowości wydawniczych, które uczniowie czytają z zainteresowaniem, zwłaszcza uczniowie klas starszych.

W ramach promocji czytelnictwa szkoły podejmują działania polegające na organizowaniu konkursów recytatorskich, konkursów czytelniczych, spotkań okolicznościowych z książką, małych form teatralnych, konkursów plastycznych.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu przekazanie środków ma nastąpić w bieżącym roku po ogłoszeniu ustawy budżetowej i ocenie złożonych wniosków.

Gmina Nisko wystąpiła ponadto z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o dotację z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i w dniu 8 listopada 2017 r. zawarła umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przekazania dotacji.

W wyniku podpisania tej umowy 6 szkół podstawowych wyposażyło swoje gabinety profilaktyki zdrowotnej: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, Podstawowa nr 4 – ZSP nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu. Wyposażenie gabinetów to nowoczesny sprzęt stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej: stoliki zabiegowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, stetoskopy, tablice do badania ostrości wzroku, środki do profilaktyki próchnicy zębów, apteczki pierwszej pomocy, wagi medyczne. Na realizację tego zadania Gmina Nisko wykorzystała dotację w kwocie 24.333,20 zł.

Gmina Nisko corocznie uczestniczy też w realizacji projektu "Szkolny Klub Sportowy" finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dofinansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego. W roku bieżącym do programu zostały zakwalifikowane następujące szkoły z Gminy Nisko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku – 2 grupy, Szkoła Podstawowa nr 4 – ZSP Nr 1 w Nisku – 1 grupa, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku – 2 grupy, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku – 2 grupy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 2 grupy, Gimnazjum Nr 1 w Nisku – 1 grupa. Ogółem w 10 grupach uczestniczy w zajęciach sportowych 190 uczniów. Gmina Nisko ponosi koszt współuczestnictwa w finansowaniu projektu w kwocie 150,00 zł na każda grupę. Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zdobywanie nowych umiejętności ruchowych, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych oraz optymalizacja wykorzystania sportowej infrastruktury przyszkolnej.

(Źródło: UGiM Nisko)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone