Zamknij
REKLAMA

Jeżowskie spotkanie z poezją Agaty Linek

08:28, 04.12.2017 | Źródło: ZS w Jeżowem
REKLAMA
Skomentuj

Młodzież wszystkich klas licealnych oraz część kadry nauczycielskiej jeżowskiej szkoły miała okazję poznać zdecydowanie najmłodszą autorkę, będącą członkiem Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie (prawdopodobnie najmłodszą w ogóle w szeregach tej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej pisarzy). Spotkanie zostało zorganizowane przez polonistów uczących w tej szkole: Irenę Czyżowską-Smusz i Ryszarda Mścisza. Drugi z nich – kolega Agaty Linek z rzeszowskiego Oddziału ZLP i Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – spotkanie poprowadził.

            Ryszard Mścisz zaczął od powitania Agaty Linek i jej mamy Anny Linek – tłumacza przysięgłego i nauczycielki języka angielskiego, która kształciła także studentów anglistyki (w tym byłego nauczyciela tego języka w jeżowskim Zespole Szkół – Jakuba Ligasa). Prowadzący zaprezentował następnie cztery wiersze z kolejnych tomików bohaterki spotkania: „Chciałabym” (z tomiku „Jesteś elfem?”), „Itaka („Śmiech ćmy”), „Dla Kaśki” („Śpiew delfina”) i „Perspektywa” („Szept pumy”). Następnie przedstawił wybrane dokonania Agaty Linek. Wymienił wśród nich między innymi prowadzenie i administrowanie stroną „Kultura Stalowej Woli i okolic”, aktorskie poczynania w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, członkostwo w Grupie Poetyckiej Feniks, której jest współzałożycielką, działalność w II warszawskim oddziale Stowarzyszenia Autorów Polskich – dopełniając wcześniejszą informację o członkostwie w „Witrynie” (w której pełni funkcję sekretarza) i rzeszowskim oddziale ZLP. Młodzież dowiedziała się ponadto o licznych ogólnopolskich a nawet międzynarodowych laurach konkursowych Agaty Linek, między innymi Międzynarodowych Spotkań Poetów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie, konkursu „O kwiat dziewięćsiła” w Skomielnej Czarnej czy „Życie wierszem pisane” w Tarnobrzegu. W druku zadebiutowała w 2002 r. w ogólnopolskim dwutygodniku „Victor”, ale tworzyła od najmłodszych lat (już jako 11-latka), zwłaszcza w ramach Młodzieżowych Warsztatów Poetyckich „Wers” przy MBP w Stalowej Woli. Jej wiersze w tłumaczeniu na język słowacki i angielski ukazywały się w pismach zagranicznych, były też prezentowane przez znaną aktorkę Beatę Zarembiankę w Polskim Radiu Rzeszów. Ryszard Mścisz powiedział też o znakomitym, wszechstronnym wykształceniu Agaty Linek, która na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowała wiedzę o teatrze, kulturoznawstwo międzynarodowe, animację społeczno-kulturową, ponadto ukończyła podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne na UJ. Obecnie zaś jest doktorantką Instytutu Filozofii UJ, na którym pisze rozprawę doktorską o poezjoterapii.

            Po tych informacjach przyszła pora na pytania do bohaterki tego literackiego poranka w szkole. Agata dokładniej opowiedziała o swoich twórczych początkach, szeregu działań i dokonań w zakresie kultury – w wymiarze realnych, praktycznych przedsięwzięć i w przestrzeni wirtualnej, w Internecie. Opowiedziała także o swoim członkostwie w ZLP, który zrzesza w większości znacznie starszych twórców, mających dwadzieścia kilka lat więcej od niej i jeszcze starszych. Agata Linek wyjaśniła także skąd się bierze jej naukowa pasja (prowadzący porównał ją nawet pod tym względem do Jana Kochanowskiego, który zaczął studiować w wieku 14 lat i zdobywał wiedzę na poziomie wyższym przez 15 lat).

            Po tak obszernym zaprezentowaniu sylwetki twórczej Agaty Linek przyszła pora na jej autoprezentację. Szereg wierszy z kolejnych tomików – częściowo z pewnym komentarzem, opowiedzeniem o ich genezie – przybliżyło zebranym na auli uczniów i nauczycielom jej sposób tworzenia, poetyckiego ujmowania rzeczywistości i własnych przeżyć. Dwa wiersze z ostatniego tomiku, który zawierał tłumaczenia na język angielski dokonane przez ojca Agaty – Aleksandra, zaprezentowała pani Anna Linek. Wcześniej jednak wygłosiła swego rodzaju wykład – the long introduction – na temat sztuki przekładu, oddawania poetyckich emocji, odczuć i metaforycznych skojarzeń w tłumaczeniu na obcy język. Ciekawie, z pięknym akcentem, umiejętnościami recytatorskimi dała młodzieży lekcję języka, poezji i sztuki przekładu zarazem. Chyba najbardziej była ona zrozumiała dla grupy uczestniczącej niedawno w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Erasmusa +.

            Kolejne pytania skierowane do Agaty Linek dotyczyły strony graficznej wydanych przez nią tomików oraz recenzji, krytycznoliterackich omówień jej tomików. W tym momencie fragment swojej recenzji tomiku Agaty Linek zaprezentował prowadzący spotkanie Ryszard Mścisz, współpracujący jako recenzent z rzeszowskim kwartalnikiem „Fraza”. Agata Linek opowiedziała jeszcze o najciekawszych spotkaniach poetyckich, które odbyła (zwłaszcza o spotkaniu w Mielcu) i o swoich nowych projektach, planach twórczych. Obejrzała także gazetkę dotyczącą jej twórczych poczynań i – na koniec swojego spotkania w Jeżowem – ofiarowała szkolnej bibliotece wszystkie wydane przez siebie tomiki. Obie bohaterki spotkania otrzymały brawa od jego uczestników bohaterka, zostały także obdarowane przez licealistów i prowadzącego kwiatami oraz skromnymi prezentami. Nad nagłośnieniem w czasie tego spotkania czuwali Piotr Matuska i Krystian Drzymała z klasy III LO. Była to dla licealnej młodzieży z Zespołu Szkół w Jeżowem nie tylko okazja do poznania twórczych dokonań Agaty Linek, ale także wspaniała lekcja języka angielskiego.

           

(Źródło: ZS w Jeżowem)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone