Zamknij
REKLAMA

Droga wojewódzka przez Dąbrowice i Sieraków

12:26, 03.04.2018 | Tekst, wraz z załącznikiem graficznym opracował mgr inż. Andrzej Głąb, w oparciu o ogólnodostępne da
REKLAMA
Skomentuj
zdjęcie: google street view

Droga wojewódzka nr 858, na odcinku Dąbrowica – Sieraków, przebiega przez pola, jako droga gruntowa. Stan ten, wynika z przebiegającej kiedyś tamtędy granicy zaborów: rosyjskiego i austriackiego. W czasach PRL-u droga ta, została zaliczona do sieci dróg krajowych z przyczyn militarnych – zapewniała dostęp do przepraw mostowych na Sanie w Zarzeczu i Ulanowie.
Nie został wykonany brakujący odcinek o dł. ok 3 km i w takim stanie, po reformie administracyjnej, droga przeszła w zarząd Województwa Podkarpackiego. Ruch drogowy, który powinna przenosić – połączenie drogi krajowej nr 19 w powiecie Niżańskim z województwem Lubelskim – powiat Biłgoraj, odbywa się obecnie od skrzyżowania w m. Czekaj, drogą powiatową nr 1048R i powraca na drogę 858 w m. Rogóźnia na granicy województwa. Stan ten powoduje, że powiat Niżański ponosi koszty remontów i eksploatacji drogi, obciążonej ruchem z drogi wojewódzkiej. Mieszkańcy Kurzyny, przez której centrum przebiega ta droga, narażeni są na uciążliwości wynikające ze znacznego natężenia ruchu, w tym ruchu pojazdów ciężkich. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, przewiduje wykonanie nowego przebiegu drogi – obwodnicami Ulanowa
i Sierakowa. Zarząd Województwa Podkarpackiego, podjął jednak decyzję o wybudowaniu brakującego odcinka drogi wojewódzkiej wraz
z przebudową mostów – aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Dzięki temu, ruch z drogi powiatowej, zostanie przeniesiony na drogę wojewódzką, która powinna być do tego przystosowana - projektuje się klasę techniczną G. Koszt samych robót drogowych – bez mostów szacuje się na kilkanaście mln zł.
W założeniach wydaje się, że podjęte działania są prawidłowe i doprowadzą do poprawy sytuacji. Z wykonania brakującego odcinka drogi wojewódzkiej odniosą nie wątpliwe korzyści obydwa zarządy dróg: Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku – ponieważ znaczna część ruchu ciężkiego zostanie przeniesiona na drogę wojewódzką, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej i obniżenie kosztów jej utrzymania. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – ponieważ z ewidencji dróg zniknie odcinek drogi wojewódzkiej o nawierzchni gruntowej
i będzie można pochwalić się nową, wielomilionową inwestycją drogową, która rozbudowuje sieć dróg wojewódzkich.

Stracą na tym natomiast użytkownicy dróg.
Dla użytkownika drogi, a przecież to dla nich się je buduje, nie ma istotnego znaczenia kto jest zarządcą drogi i jaka jest jej kategoria. Kierowcy oczekują wygodnych, bezpiecznych dróg w dobrym stanie technicznym, umożliwiających sprawną komunikację. Piesi użytkownicy drogi i mieszkańcy terenów przyległych, oczekują ograniczenia uciążliwości wynikających z ruchu drogowego.

Co, ci wszyscy użytkownicy, uzyskają za te miliony publicznych zł?
- Kierowcy, którzy dotychczas poruszali się drogą powiatową „zyskają”:
- Wydłużenie trasy przejazdu od drogi krajowej nr 19 do granicy województwa o ok. 2 km.
- Zwiększenie procentowego udziału odcinków zabudowanych w stosunku do całej trasy z dotychczasowych 28% do 38%, co poskutkuje wydłużeniem czasu przejazdu, oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Pogorszenie warunków przejazdu przez ciasne odcinki drogi, nie podlegające przebudowie: centrum Ulanowa, Dąbrowica, Sieraków i Harasiuki.
- Piesi i mieszkańcy:
Mieszkańcy Kurzyny i Huty Nowej, odczują zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego, nastąpi w tych miejscowościach poprawa bezpieczeństwa ruchu, wynikająca z ograniczenia tranzytowego ruchu ciężkiego. Lokalny ruch ciężki, oraz tranzytowy i lokalny ruch osobowy pozostanie – nie da się go wyeliminować. Poprawa ta nastąpi na łącznej długości ok. 5,8 km.

Natomiast znaczne pogorszenie warunków, wystąpi w miejscowościach: Ulanów, Dąbrowica, Sieraków, Harasiuki, Derylaki i Łazory na długości ok. 9,4 km. Na większości tych odcinków niema wydzielonych chodników i ścieżek rowerowych, a istniejąca zabudowa nie pozwoli na ich wykonanie. Dla ruchu lokalnego, wybudowanie „brakującego” odcinka drogi wojewódzkiej nie ma praktycznie żadnego znaczenia – dojazd z Harasiuk do Niska
i tak będzie wygodniejszy przez Kurzynę, niż przez Dąbrowicę i Ulanów.
Gdyby nie istniał podział administracyjny dróg, wystarczyłoby, wybudować za te same, lub mniejsze pieniądze, północną obwodnicę Kurzyny. Trasa przejazdu od drogi krajowej nr 19 do granicy województwa skróciła by się o ok 2 km, a obszar zabudowany byłby tylko na odcinkach w Zarzeczu
i Hucie Nowej, t.j. ok. 3,8 km (ok. 14% trasy). Dodatkowo trasa, nie przekraczałaby dwukrotnie Tanwi, co obniżyłoby koszty przebudowy i eksploatacji obiektów inżynierskich.

Rozwiązanie to, zdecydowanie korzystniejsze, zarówno z logicznego i ekonomicznego punktu widzenia, jak i dla użytkowników ruchu drogowego, jest jednak nie do przyjęcia przez zarządy dróg:
- Zarząd Dróg Powiatowych musiałby przejąć odcinek dotychczasowej drogi wojewódzkiej (niekompletny – z odcinkiem o nawierzchni gruntowej).  
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał by kilkanaście milionów, a w wyniku inwestycji sieć dróg wojewódzkich, uległa by skróceniu, zamiast rozbudowie...
Statystyka jest twarda, a podziały administracyjne są nie zwykle trwałe – tak jak granica zaborów, która dzisiaj jest granicą gmin: Ulanów i Harasiuki.
                                                                                       kliknij aby powiększyć mapę

(Tekst, wraz z załącznikiem graficznym opracował mgr inż. Andrzej Głąb, w oparciu o ogólnodostępne da)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (11)

Mieszkaniec Mieszkaniec

6 0

Nie wyobrazam sobie tych setek tirow przejezdzajacych przez Dabrowice... 13:02, 03.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

abcabc

6 1

Mieszkańcy Sierakowa, Dąbrowicy i Ulanowa czas na działanie. Nie pozwólcie zajeździć swoich miejscowości. W Sierakowie niektóre domy stoją do 1 m od obecnej krawędzi jezdni w Dąbrowicy podobnie. Stara, miejska zabudowa Ulanowa może nie wytrzymać. Urzędnicy jak zwykle zachowują się jak zaborcy czy okupanci. Działają wbrew interesom Polaków. 14:04, 03.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

to zależyto zależy

5 0

jeśli most na tanwi po remoncie bedzie miał nadal 12t to nikt tamtędy nie pojedzie. Poza ty wiele osób ma wyrobioną na pamięć trasę przez Kurzyny i GPSy też prowadzą przez Kurzynę jako szybciej. Do końca tragedii nie bedzie ale nie zmieni to faktu że spokojna Dąbrowica i sielski Sieraków staną się bardziej ruchliwe... 15:20, 03.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

łazorłazor

3 1

a co nas mieszkańców łazorów obchodzi ten kawałek drogi jak większość i tak pracuje w Biłgoraju drogi powiatowej w łazorach nie potraficie zrobić tylko co roku po pół kilometra chlapniecie asfaltu a korzenie jak były tak są jak ktoś jechał przez naszą wieś to wie o co chodzi 06:12, 04.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

drogowydrogowy

1 0

to sie nie zdziw jak ci dziecko wpadnie pod samochod 08:36, 04.04.2018


NowowsiankaNowowsianka

4 0

A Huta Nowa się cieszy, bo przez tyle lat nikt nie widział tych setek tirów. Nie było chodnika i jak mijały sie dwa kolosy to trzeba bylo uciekac ponad płotami. Dopiero jak sołtys się zmienił to nagle okazało sie ze mozna. 14:26, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

abcabc

4 0

Apel do młodych z Harasiuk. Jest rok wyborczy! Masa młodych ludzi z Harasiuk i okolicznych wsi ukończyła bardzo dobre krakowski,lubelskie czy rzeszowskie uczelnie uczelnie. Czy naprawdę nie możecie wybrać władz gminy ze swojego grona. Czas dla Harasiuk zatrzymał się na późnym Gierku. To naprawdę obciach! 06:51, 06.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

łazor łazor

2 2

tak zatrzymał się bo jak było referendum w sprawie podziału administracyjnego i ludzie zamiast głosować za powiatem biłgorajskim to teraz mamy najbiedniejszą gminę 14:55, 06.04.2018


LokalnyLokalny

1 0

Najlepszym wyjściem jest powrót do historii i skierowanie drogi wojewódzkiej do Krzeszowa (zamiana drogi powiatowej 1069 R Harasiuki - Krzeszów na drogę wojewódzką 858 i odwrotnie). Ewentualnie jeżeli już DW858 ma przebiegać w kierunku Ulanowa to powinna być przywrócona koncepcja przebudowy drogi poprzedników rządzących w województwie czyli koalicji PO, SLD, PSL która polegała na ominięciu Sierakowa, Dąbrowicy i Ulanowa (skierowanie DW858 między Harasiukami a Kuszami na DP1069R w kierunku Krzeszowa i zaraz za Kuszami na zakręcie prosto wybudowanie nowej drogi co pozwoliłoby na ominięcie od południa wąskich gardeł Sierakowa i Dąbrowicy). 13:54, 22.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LokalnyLokalny

0 0

https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwixhu2N783aAhVCBiwKHSgWAXEQwqsBCDMwAw&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov 14:22, 22.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

LokalnyLokalny

0 0

https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwixhu2N783aAhVCBiwKHSgWAXEQwqsBCDMwAw&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov 14:27, 22.04.2018


REKLAMA
REKLAMA
© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone