Zamknij
REKLAMA

Nowe okręgi wyborcze gm. Nisko

08:28, 09.04.2018 | P.K
REKLAMA
Skomentuj

Końcem stycznia weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  Zgodnie z nią, wszystkie rady gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze – w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.
Ustawa znacząco zmieniła przepisy Kodeksu wyborczego. Efektem nowej ordynacji wyborczej uchwalonej jesienią przez Sejm, to m.in. wprowadzenie zmian w okręgach wyborczych. Nowe prawo nakazuje radom podzielić gminy na nowe okręgi, w których liczba mandatów możliwych do zdobycia w każdym okręgu będzie nie mniejsza niż 5 i nie większa niż 8.

Było 21 okręgów, a teraz jest 3
Radni niżańskiej Rady Miejskiej, uchwałą z dnia 16 marca 2018 r. przyjęli, zatem zmianę okręgów wyborczych. Nowa uchwała przewiduje, że wybory do rady miejskiej będą odbywać się w systemie proporcjonalnym. Poprzednio wybory te odbywały się według ordynacji większościowej, czyli radni wybierani byli w jednomandatowych okręgach wyborczych (tzw. JOW-ach). Dlatego też zmniejszy się liczba okręgów wyborczych z 21 do 3. Liczba radnych w Radzie Miejskiej pozostanie taka sama.
Nie obyło się bez krytyki nowej zmiany. Bowiem przyjęta przez niżańską radę uchwała została zaskarżona przez niżańskich wyborców do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. 27 marca 2018r. wpłynęła skarga, podpisana przez minimum piętnaście osób, na uchwałę Rady Miejskiej w Nisku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Wyborcy zarzucają w niej, że dokonany podział wprowadza zbyt duże odstępstwa od normy przedstawicielstwa w okręgach nr 1 i nr 2 naruszając tym zasadę jednolitej normy przedstawicielstwa.
Skarżący przedstawili także wyliczenia odstępstw od gminnej normy przedstawicielstwa w odniesieniu do jednego mandatu w poszczególnych okręgach wyborczych oraz zaproponowali zmianę granic okręgów wyborczych nr 1 i nr 2 poprzez ulokowanie osiedla nr 7 Nisko – Moskale w okręgu nr 1 zamiast w okręgu nr 2.

Komisarz Wyborczy: skarga jest bezzasadna
Komisarz Wyborczy rozpatrując skargę, przeanalizował liczbę mieszkańców w poszczególnych osiedlach oraz sołectwach i stwierdził, że dokonany w zaskarżonej uchwale podział Gminy Nisko na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach nie narusza przepisów Kodeksu wyborczego. Rada Miejska w Nisku podczas podejmowania uchwały, przestrzegała procedur i zasad podziału gmin na okręgi wyborcze wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego. Ponadto włączenie Osiedla nr 7 Nisko – Moskale do okręgu wyborczego nr 1, o co wnioskowali skarżący, spowodowałoby oddzielenie obszaru Osiedli nr 4 Nisko – Malce i nr 8 Nisko – Moskale – PGO od pozostałego obszaru gminy, z którym te Osiedla stanowią okręg wyborczy nr 2.
Wobec powyższego uzasadnienia, Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu, skargę wyborców gminy Nisko uznał za niezasadną.

(P.K)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

JOWy mają sensJOWy mają sens

3 0

Czyli jeśli z 21 okręgów wyborczych zrobiono 3 tzn., że teoretycznie radni powinni łatwiej się dogadać, ponieważ radny reprezentuje większy region, a nie jak wcześniej kilka ulic tylko!
Np. drogi, chodniki, kanalizacja na Podwolinie, a drogi w centrum Niska w "kwadracie" ul.Polna,Rzeszowska, Torowa, Lubelska nic się nie robi, a miejsca bardzo atrakcyjne.
Zalew Podwolina to nie mówię inwestycja bardzo dobra bo zarobi miasto na mini. turystyce jeśli dobrze to rozegra. 08:53, 10.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

miejscowymiejscowy

3 0

jeśli dwóch radnych mieszka na jednej ulicy to ciężko byłoby sie dostać obu.. a tak mają szanse. Ale szkoda że np. Jarocin ma zalew czynny w lecie a takie NISKO ma zakaz kąpieli.. kto to planuje? 09:20, 10.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Zobacz planyZobacz plany

2 0

Bo zalew Podwolina był oficjalnie zalewem retencyjnym i za to dostali dotacje z UE i gdyby zrobili oficjalnie kompielisko miasto musiało by odać kasę. A tak znak stoi zakaz pływania i tak wszyscy pływają, policja udaje, że nic nie widzi no chyba, że pijani.
Ale minęło 5lat i robią duża inwestycję plany są na tablicy ogłoszeń koło sądu w Nisku. Kompielusko też ma być! 09:52, 10.04.2018


REKLAMA
© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone