Zamknij
REKLAMA

Powiat Niżański kompleksowo wspiera rodziny

11:32, 27.01.2018 | Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku
REKLAMA
Skomentuj

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.
Bezpośrednio realizującymi program ze strony Powiatu Niżańskiego są: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – w odniesieniu do realizacji zadania w zakresie zapewnienia miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, który został wyznaczony, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Niżańskiego. Program realizowany będzie w latach 2017-2021, na co Powiat Niżański otrzyma dotację w łącznej wysokości 245 360 zł. Pierwsza transza dotacji w wysokości 25 760 zł, wydatkowana została na wyposażenie i przygotowanie pokoju w internacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dla uczennic w ciąży w wys. 5 tys. zł. Natomiast pozostała kwota przeznaczona została przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem, na wyposażenie w środki dydaktyczne oraz realizację 96 godzin wczesnego wspomagania rozwoju.
Zaznaczenia wymaga, że do zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należy:
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
- prowadzenie akcji informacyjnych,
- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone