Zamknij
REKLAMA

Sprawdź czy pedofil nie mieszka za ścianą

09:20, 02.01.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

Ponad osiemset nazwisk znalazło się w rejestrze przestępców seksualnych opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkie osoby, których dane zostały opublikowane w rejestrze zostały skazane za przestępstwa seksualne na osobach nieletnich. Będą w nim też wpisywani recydywiści nawet drobniejszych przestępstw seksualnych. Jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę niepełnoletniego i zostali wcześniej skazani na karę bezwarunkowego więzienia. Decyzję o umieszczeniu konkretnych osób w rejestrze publicznym sąd będzie podejmował przy orzekaniu wyroków.
Rejestr zawiera prócz imienia i nazwiska zdjęcie osoby skazanej. Jest też podana miejscowość, w której obecnie mieszka, oraz informacja, jakiego przestępstwa się dopuścił i jaką karę otrzymał.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli został podzielony na dwie bazy danych.
Pierwsza z dostępem ograniczonym została udostępniona policji, sądom czy konkretnym instytucjom zajmującym się opieką nad dziećmi. Mają one dostęp do szczegółowych danych, m.in. aktualny adres zameldowania, numer PESEL czy adresem pobytu osoby ujętej w rejestrze). Dyrektorzy szkół czy organizatorzy wczasów dla dzieci będą mieli obowiązek sprawdzić, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Jeśli nie dokonają sprawdzenia lub zatrudnią osobę, o której wiedzą, że figuruje w rejestrze, grozić im może kara ograniczenia wolności albo grzywny minimum 1000 zł.

Druga część, rejestr publiczny. Jest ogólnodostępny i zamieszczone są następujące dane o sprawcach przestępstw na tle seksualnym:

Dane identyfikujące osobę, w tym nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, obywatelstwo.
- zdjęcie (wizerunek twarzy na podstawie zdjęcia z dowodu osobistego)
- oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnatura akt sprawy;
- data wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
- data i miejsce popełnienia czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania;
kwalifikacja prawna czynu zabronionego przyjęta w orzeczeniu;
-informacja o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, zabezpieczających, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompensacyjnych, przepadku i nałożonych obowiązkach oraz podstawa prawna ich orzeczenia;
- informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu i aresztu wojskowego oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i pobytu w zakładzie psychiatrycznym;
- informacja o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
- informacja o warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
- nazwa miejscowości, w której dana osoba przebywa.

Rejestr publiczny jest w całości jawny i każdy może z niego skorzystać bezpłatnie, bez rejestrowania się na stronie. Strona umożliwia wyszukiwanie danych po nazwisku lub miejscu zamieszkania. Na chwilę obecną z rejestru nie wynika, aby na terenie powiatu niżańskiego zamieszkiwały osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym. Można jedynie znaleźć jedną osobą urodzoną w Nisku oraz dwie w Stalowej Woli. Natomiast brak informacji o miejscu ich przebywania.

Rejestr znajduje się pod adresem www.rps.ms.gov.pl

Integralną częścią rejestru przestępców seksualnych jest „Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym”. Można na niej zobaczyć, w których miejscach częściej dochodzi do przestępstw seksualnych. Z mapy wynika, że na terenie powiatu niżańskiego doszło do siedmiu zdarzeń na tle seksualnym. Docelowo mają być też oznaczone miejscowości, w których aktualnie przebywają skazani prawomocnie pedofile.
Rejestr oraz mapa aktualizowane są regularnie, a każdy, kto został wpisany do rejestru, musi poinformować na policję o miejscu swojego pobytu dłuższego niż trzy dni.

Mapa znajduje się pod adresem: www.policja.maps.arcgis.com

REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© nizanskie.info | Prawa zastrzeżone